Kjøpsvilkår

Anbud

Et anbud fra Kronfönster gjelder normalt i 30 dager. Unntak gjelder for begrensede kampanjer. Tilbudet gjelder så lenge lageret rekker.

Godkjennelse av order

Kronfönster er svært nøye ved tilvirkning. Vi vil at du som kunde ska bli fornøyd og vi kan tilvirke i prinsipp alle vinduer og dører med uendelige variasjoner og muligheter. For at du som kund ska bli fornøyd, må du derfor lese nøye gjennom anbudet og undersøke at den er i overensstemmelse med din bestilling. Du som kunde ansvarer for å forsikre deg om at anbudet stemmer og derfor ber vi deg atter igjen kontrollere følgende for å unngå missforståelser med det som Kronfönster skal leverere.

Er det rett modell jeg har motatt anbud på?
Er alle mål korrekte? Glem ikke at Kronfönster tillemper eksakte karmyttermål
Stemmer antall enheter?
Stemmer åpningen/hengslene? Glem ikke at vi tillemper utsikt innenfra på alle tegninger og beskrivelser om ikke annet angis spesifikt.
Stemmer lås/cylinder? (innside –utside)
Stemmer sprossene? Standard er mellomglassliggende sentrert sprossing, står det ikke annet i anbudet, er det disse som vi har tilbudt.
Er det rett terskel? Standard eller aluminium.
Er det rett glass? 2-lags glass, 3-lags glass, type av glass
Stemmer samtlige tillbehør jeg har valgt?

Er du det minste usikker på noe i anbudet kontakter du selger. Når du har godkjent anbudet går den i produksjon og ingen endringer kan deretter gjøres.

Vi vil gjøre deg oppmerksom på at leveringsdato du får er estimert og vi anbefaler at du ikke bestiller håndverkere innen du har mottatt varene og har kontrollert at alt er ok. Skulle ulykken være fremme slik at varene har fått en transportskade dokumenterer du dette via bilder når varene står på pallen og tar omgående kontakt med Kronfönster. Ikke flytt på varene og monter ikke skadade eller feilaktige varer.

Kronfönster sender alltid anbudsunderlag på det du vil bestille. Du mottar i epost eller brev informasjon om de målene du har spurt etter, i enkelte fall følger det også med en PDF-fil med mål og antall.
Kronfönster kan tilvirke vinduer ned til millimeterpresisjon uten at det koster deg noe ekstra, du ska altså oppgi de NØYAKTIGE målene du ønsker. Om du vil bestille er det de eksakte målene som du har oppgitt til oss, som du kommer å få på dine vinduer og dører. Det er derfor viktig att du kontrollerer alle mål. Det er du som kunde, som ansvarer for att alle mål er korrekte.
Sprossene i anbudet er mellomliggende i aluminium, mellom glassene, om ikke annet er oppgitt i anbudet. Vi har dessuten utenpåliggende sprosser.
Alle vinduer/dører ses innenfra, tenk på det når du velger hengsler, både i nettbutikken og om du har fått anbud av oss.

Når du vel har sendt inn din bestilling av av målanpassede produkter, kan endringer ikke gjøres. Ved annullering av ennå ikke leverert ordre kommer Kronfönster å kreve full erstattning for samtlige kostnader som Kronfönster har hatt i samband med bestillingen. Vær derfor nøye med å kontrollere at alt er korrekt i din bestilling innen du godkjenner.
Annullering av order for foretak: Annullering av order er ikke mulig.

Angrerett/returer

Ved bestilling av våre standardprodukter (lagervarer med standardmål) gjelder angrerett 14 dager fra du mottar varen.

For målbestilte vinduer og dører, kundespesifikke varer, finns ingen angrerett.

Ved retur og bruk av angrerett (for standardprodukter på lager): Varen skal ved retur være i uforandret skikk, d.v.s. ubrukt, ikke skadet eller ødelagt. Varen bør returneres i sin originalforpakking eller emballasje/pall. Varen må være komplett, vilket betyr at deler av varen ikke aksepteres som retur.

Ingen pakker løses ut mot postforskudd. Kronfönster kommer ta betalt for ekstra kostnader som oppkommer ved ikke komplette returer, alternativt ikke akseptere returen. Spar alltid følgesedel som du får ved levaranse, til returen er gjort. Eventuelle skader som oppstår ved retur/transport, fra kund til Kronfönster, står kunden for ansvarlig for.

Levering

Kronfönster oppgir en estimert leveringstid i ordrebekreftelsen. Kronfönster bruker eksterne speditører for transport så den estimerte leveringstiden kan bli endret da speditørenes utkjøringsturer varierer lokalt. Leveringstiden kan også bli noe lengre under høysesong. Vi kan mot ekstra avgift gjøre en såkalt tidsbestilling for levering etter at vinduene er leveringsklare. OBS! Tidsbestilling er ikke tilgjengelig i hele landet.

Kunden må informere selgeren i tidlig tidspunkt om at videre transport av kund kommer å skje via passasjererferge. Dette for at Kronfönster skal kunne pakke ytterligere emballasje. Dette er et krav fra transportforetak som ellers kan refusere transport for passasjerferge.

Når vinduene er klare for levering bestiller vi transport. Når vi bestiller transport mailer vi også deg og gir bedskjed om dette. Normalt tar det 2-5 arbeidsdager fra vi har bestilt transport til at du har varene i besittelse. Transportforetaket aviserer deg via telefon innen levering. I visse tilfeller kan de sende postavisering.

Ved bestilling sjekk at leveringsadressen er korrekt. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i besittelse.

Sjekk vinduene/dørene når du mottar varene og rapporter omgående transportskader til transportør/sjåfør. Skader oppdaget ved mottak må anmerkes på transportørens fraktbrev. Øvrige skader skal rapporteres innen rimelig tid. Du ska deretter anmelde skaden til Kronfönster.

Forvar vinduene/dørene stående på stabilt underlag. Feilaktige varer må forvares tørt under tak, ubrukte i vent på videre håntering av saken. Det er kjøperens ansvar at produkten forvares slik at det ikke oppstår mer skader eller stjeles, frem til at Kronfönster tar tilbake varen.
Gangen ved mottak av varer går slik: Mottak varen, kontroller den, betal faktura og start så monteringen. Varer med vel synlige skader som oppdages, eller burde blitt oppdaget, innen montering bør IKKE monteres. Man skal alltid begrense skade på varer som oppdages. Det er strengt forbudt å montere vinduer og dører innen faktura er betalt, dette er avtalsbrudd og kommer å tiltales. Funksjonsfeil som innbefattes av garanti og som ikke kunne oppdages innan montering godtas om det rapporteres til Kronfönster innen rimelig tid.

Vi ringer eller sender deg epost innen vi kommer med varene. Derfor behøver vi ditt telefonnummer (aviseringsnummer). Det er viktig at vi kan få kontakt med deg på dagtid så att leveringen ikke blir forsinket. Et bra tips! Planlegg og bestill i god tid innen du bestiller snekkere.

Kunden ansvarer for at rett person kan motta varene. Dette for å kunne kvittere varene samt kontrollere varene. Om kunden ikke er hjemme ved levering og Kronfönster må sende varene på nytt må kunden betale ekstra frakt for dette samt for ekstra emballasje og pakking.

Vi forutsetter at du hjelper sjåføren av med varene og at dere sammen kontrollerer godset ved motak så at alt er ok. Tell at du har fått rett antall vinduer og dører samt håndtak og annet som du har bestillt. Du kommer få kvittere fraktbrevet, derfor kan Kronfönster i etterhånd ikke erstatte eventuelle savnede produkter. Vinduer skal plasseres stående på stabilt underlag, f eks på en asfaltert garasjeoppfart hellende mot huset, eller på pall.
Sjåføren forlater godset/varene på nærmeste forsvarlige og sikre sted. Det er kundens ansvar å passe på at det finnes en forsvarlig losseplass og plass for oppstilling. Flytting av gods som strider mot hva vi her foreskriver skjer på kundens ansvar.
Veien til losseplassen må være kjørbar for en lastebil. Om veien ikke er kjørbar levererer vi varene til den plassen som vi kan nå med våre lastebiler.

Forsinkelse ved levering

Kronfönster oppgir en preliminær dato for levering på din ordre. Dette dato er ikke et eksakt dato, levering kan variere 2-3 uker tidligere eller senere enn det preliminære avhengig av sesong og yttre omstendigheter.

Fraktkostnader

Det finnes to måter å få frem fraktkostnadene.

Du får automatiskt frem fraktkostnaden for dine vinduer/dører om du taster inn målene i nettbutikken, gå til ”bestilling” og fyll i ditt postnummer. Da får du frem fraktkostnaden, MEN, om du ikke ønsker bestille akkurat nå, trykk da ikke på ”bestill-knappen”. Alternativt ring oss på Kronfönster.

Levering av tilbehør som levereres separat, debiteres ifølge gjellende postavgift.

Betalingsvilkor

Sluttprisen du har fått er med all rabatt innregnet. Sluttprisen går ikke å kombinere med andre tilbud eller kampanjer.

Betalning skjer normalt mot faktura, etter godkjent kredittvurdering. 10 dager netto. Ingen faktureringsavgift. Ved forsinket betaling påbeløper påminnelseavgift samt forsinkelserente med 24 % + gjellende referensrente. Ved eksportsalg tillemper vi forskuddsbetaling till 100 %. Kronfönster levererer til din folkeregistrerte adresse. Ved levering til andre adresser behøver vi forskuddsbetaling. Samme vilkår kan gjelde for visse foretakskunder, om Kronfönsters selger krever dette. Sikkerhet kan også behøves på større ordre, og da kan vi eventuellt behøve kreve håndpenning på beløpet.

Fakturering

Kronfönster fakturerer via e-post. I samband med din levering så sender vi ut fakturaen, til den e-postadressen vi har fått av deg.

Forskuddsbetaling
Vi behøver forskuddsbetaling ved:

  • Levering til annen adresse enn folkeregistrert adresse
  • Ved betalingsanmerkinger
  • For foretak yngre enn 2 år og uten rapportert årsregnskap
  • For utenlandskunder

Finansiering
Vill du delbetale ditt kjøp går det å ordne. Kronfönster har et samarbeid med Ecster (tidligere Handelsbanken Finans). Kontakt oss på +470-79 50 50 (veksel) eller på info@Kronfönster.se så går vi igennom de alternativ som finnes.

Force majeure

Hendelser som berører leverandører eller underleverandører, og enten gjør leveringen umulig eller påfører leverandøren omkostninger som Kronfönster ikke med rimelighet kunne ventes å forutse da Kronfönster ga sitt tilbud, gir Kronfönster rett til å heve avtalen eller forlenge leveringstiden.

Ved distanshandel tillempes Distanshandelslagen. Ved salg til privatperson tillempes Konsumentköplagen. Vid salg til företag tillempes Köplagen.

Produktreservasjon

Vi reserverer oss for eventuelle trykkfeil og andre skrivefeil som kan forekomme på vår hjemmeside og i vår kommunikasjon med kunde. Vi forbeholder oss retten å kunne endre priser på våre produkter når vi måtte ønske. Kampanjer og rabatter kan forekomme. Ingen reduksjon av pris skjer i etterhånd av allerede kjøpte produkter, om vi senker prisen på varen etter at du har kjøpt varen. På samme måte debiterer vi heller ikke ekstra om vi høyer prisene. Vi reserverer oss mot om produkter blir utsolgt samt om produkter tas ut av sortimentet .

Forsinkelser

Kronfönster har korte leveringstider, men om du velger andre farger og glass enn standard eller kjøper under vår høysesong så er leveringstider lengre enn normalt. Kronfönsters leveringstider er preliminære og visse ordre kan komme tidligere eller senere enn sagt dato. Vi ber om overseende med dette. Kronfönster kan tilby deg som kunde komensasjon om din bestilling er meget forsinket ifølge følgende tariff. Første 2 ukene, ingen kompensasjon ettersom det ligger innenfor feilmarginal. 1% i prisavdrag per påbegynt uke i forsinkelse begynner løpe fra 3:e uken, da 3% gis, til maks 10% prisreduksjon, uke 10. Kompensasjonen gelder kun de varer som er forsinket.

Forsinkelsekompensasjon utgår kun ved forsinkelse som gjelder tilvirking. Om varen skulle bli forsinket p.g.a. transportskade utgår ingen kompensasjon.

Montering

Alla våre vinduer bygges helt etter den seneste produksjonsteknikken. Hvert enkelt vindu funksjonskontrolleres innen levering til deg. Funksjonaliteten på ditt vindu består av 50% på vår tilvirking og 50% av montering av ditt nye vindu. Derfor er det utrolig viktig at det monteres korrekt. I Kronfönsters monteringsanvisninger finner du instruksjoner på hvordan du ska montere det. Kronfönster anbefaler at du bruker fagfolk for montering. På vår hjemmeside finnes også instruksjoner på hvordan du kan etterjustere vinduet. Kronfönster tar ikke på seg ansvaret å etterjustere vinduer for våre kunder. Følger du disse steg kommer du få ett vindu som fungerar feilfritt i mange år og som du blir fornøyd med. Vær obs på at beskyttelsetapen får sitte på i maks 2 måneder på våre PVC-vinduer, ellers finnes det fare for at tapen farger av seg.

Personopplysninger

Vi skal kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Vi gjør en kredittopplysning i samband med din bestilling. For øvrig vil vi forsøke gi deg bra service med utsendelse av tilbud og kataloger. Vi selger ikke personopplysninger til tredje part.

Hjelp oss å hjelpe deg

Det er viktigt for oss att du blir en fornøyd kunde. Ta kontakt med oss om du har synspunkter eller tips på hvordan vi kan bli bedre.